W dniu 10 października 2017 podczas seminarium informacyjno-szkoleniowego nt. Interreg Europa Środkowa, Pan Jan Sienkiewicz, prokurent Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprezentował projekt FABLABNET realizowany przez Agencję, a współfinansowany ze środków Interreg Europa Środkowa.

W dniach 27-28 września w Bratysławie odbyło się spotkanie tematyczne projektu FabLabNet, finansowanego w ramach programu Interreg Central Europe.

W dniach 20-21 września 2017 r. w Budapeszcie odbyły się warsztaty "Współpraca Centralnej Europy na rzecz Industry 4.0" (tzw. czwartej rewolucji przemysłowej).

ZUS organizuje ogólnopolską akcję pt.: Tydzień Przedsiębiorcy 2017.

Beskidzki Akcelerator Technologiczny funkcjonujący w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. to ciekawa propozycja dla początkujących firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej od września 2017 roku wspólnie z partnerem czeskim Sdruzeni obci povodi Stonavky z Tranovic rozpoczyna realizację projektu pn. „Życie tradycją komponowane" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Podkategorie