Idea konferencji "Nauka-Innowacje-Biznes" zrodziła się, by inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii. Ma być ona z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie innowacyjności, jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

W dniu 19 października 2016 roku, w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się kolejna - VII Gala Finałowa wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Firma Roku 2016, organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom".

W dniu 19.10.2016 w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe SB:2025 SPECJALIZACJE GOSPODARCZE BIELSKA-BIAŁEJ zorganizowane w ramach realizacji projektu "Inteligentne specjalizacje na poziomie miejskim" programu URBACT III.

W dniu 12.10.2016 roku ENTREPS - Międzynarodowa Rada Przedsiębiorców - przyznała Panu Stanisławowi Gindzie, Prezesowi Zarządu ARR SA w Bielsku-Białej oraz Prezydentowi Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA w Brukseli, nagrodę za całokształt pracy zawodowej oraz osiągnięcia w zakresie tworzenia i rozwoju funduszy zalążkowych.

W związku z planami ubiegania się o dofinansowanie szkoleń dla MMŚP z funduszy Unii Europejskiej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych MMŚP i ich pracowników.

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - uczestnictwo bezpłatne.