Agencja Rozwoju Regionalnego SA
w Bielsku-Białej
zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.

W dniu 3 września 2015 roku w sali konferencyjnej hotelu Elbrus w Szczyrku odbyła się „Polsko-Czeska Gala Projektów Europejskich" organizowana przez Stowarzyszenie „Region Beskidy" z okazji zakończenia i podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Informujemy, iż obecnie trwają następujące nabory na dofinansowanie dla MŚP:

Zapraszamy na wydarzenie pn. OD POMYSŁU DO BIZNESU - cykl bezpłatnych szkoleń.

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są rozpoczęciem działalności gospodarczej i założeniem własnej firmy, dla tych, którzy mają pomysł, a nie wiedzą jak go zrealizować, dla tych, którzy szukają pomocy oraz informacji potrzebnych przedsiębiorcy i potencjalnemu nowemu biznesmenowi uruchamiamy portal społecznościowy i wsparcia rozwoju nowych przedsięwzięć typu startup!