Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej należy do sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), w której współpracują ze sobą niekomercyjne organizacje świadczące na rzecz przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe i informacyjne.

Nadrzędnym celem Krajowego Systemu Usług jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Agencja współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach KSU działa na podstawie wypracowanych Standardów Usług, dzięki czemu przedsiębiorca może być pewien, że otrzyma usługę najwyższej jakości.

Pomoc dla firm oferowana w ramach KSU jest bardzo szeroka i obejmuje m.in. takie obszary jak: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie energią, wdrożenie w przedsiębiorstwach rozwiązań innowacyjnych, marketingowych, rozwiązań z zakresu nowych technologii oraz rozwiązań służących ochronie środowiska.

W ramach KSU Agencja świadczy następujące typu usług:

- usługi informacyjne:

 • udzielanie informacji w zakresie administracyjno-prawnych aspektów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielanie informacji na temat dostępnych źródeł pomocy publicznej oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • udzielanie informacji na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną.

- usługi doradcze o charakterze ogólnym:

 • specjalistyczne doradztwo w zakresie spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, organizacji i finansów
 • podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

- usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym:

 • przeprowadzenie audytu technologicznego
 • przeprowadzenie procesu transferu technologii

- usługi szkoleniowe:

 • specjalistyczne z zakresu: marketingu, finansów i zarządzania
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • szkolenia branżowe
 • szkolenia dopasowane do potrzeb klienta

Szczegółowe informacje, dotyczące działań realizowanych przez ośrodki KSU, ich roli w realizacji programów pomocowych oraz zasadach korzystania z poszczególnych projektów na bieżąco można śledzić pod adresem: ksu.parp.gov.pl. Na stronach tych znajdziecie Państwo także informacje dotyczące funkcjonowania sieci oraz ciekawych inicjatyw podejmowanych przez członków KSU.