Katarzyna Balicka – Przewodnicząca
Jolanta Pajor – Zastępca Przewodniczącej
Bogumiła Burchart – Sekretarz
Małgorzata Skucha – Członek
Mateusz Sawaryn - Członek