Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty