Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Termin złożenia oferty do 30.08.2019r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę tłumaczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty - Tłumaczenie