Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów z tematyki ekomuzeów do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn. „Plan działań dla ekomuzeów oraz przeprowadzenia warsztatów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. 'CULTURECOVERY' współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.
Szczegóły zamówienia w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - spr. 38/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowanie eksperckie