Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych.

Szczegóły zamówienia w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty.

Termin złożenia oferty do 19 sierpnia 2019 r.

Szczegóy zamówienia (powtórne zaproszenie)