Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wydrukowanie książki -podręcznika wraz z zestawem kart dla potrzeb projektu „CULTURECOVERY". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Ochrona i regeneracja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej poprzez ekomuzea jako koło napędowe rozwoju lokalnego „KULTUREGENERACJA" współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Szczegóły ogłoszenia

Wzór podręcznika

Okladka (strona zewnętrzna)

Okładka (strona wewnętrzna)

Karty

Karty (12 x 12)

Pytania i odpowiedzi

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19 sierpnia 2019)