Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Ochrona i regeneracja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej poprzez ekomuzea jako koło napędowe rozwoju lokalnego „KULTUREGENERACJA" współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zaproszenie 18 - 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty