Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia w zakresie j. polskiego na j. czeski oraz z j. czeskiego na j. polski dla potrzeb realizacji projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty