Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na opracowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Zamówienie jest realizowane dla potrzeb mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W załączeniu szczegóły zamówienia:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Zawiadomienie o wyporze oferty