Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza powtórnie zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów. Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego 3D, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie

Formularz oferty