Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie modelowania przestrzennego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty