Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę uzupełniającego wyposażenia FABLABU w Bielsku-Białej. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. "FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza oferty

Przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty