Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego ulotki projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie