Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentu z języka polskiego na język angielski dla potrzeb projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020 dofinansowywanego z Funduszy Unii Europejskie.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty