Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty