Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót drogowych na drodze dojazdowej do nieruchomości.

Zaproszenie