Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zamówienie obejmuje tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty