Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

 

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki

lub przesłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Biuro Zarządu, III p.

ul. Cieszyńska 365

43-382 Bielsko-Biała

 

w terminie do dnia 13.10.2017 roku do godz. 12.00

z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017”

(oferty, które wpłyną przed/po wyznaczonym terminem/terminie nie będą rozpatrywane)

 

Kwestionariusz informacyjny do sporządzenia oferty.