Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Biała zaprasza do złożenia oferty na wyprodukowanie filmu dla potrzeb projektu partnerskiego Czesko –Polskiego pn. Życie tradycją komponowane” współfinansowanego w z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty