Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza zainteresowane Redakcje magazynów, czasopism i innych  do złożenia oferty cenowej na publikację artykułu na temat projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020.

Zaproszenie do złożenia oferty.