Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty.

Wyjaśnienie do specyfikacji.

Załącznik nr 1 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia po wyjaśnieniach z 16.03.2017.

Wyjaśnienie do specyfikacji z 17.03.2017.

Unieważnienie postępowania w części zam. nr 1.

Unieważnienie postępowania