Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonie analiz opłacalności dla innowacyjnych pomysłów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A .w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ARR SA za rok 2016.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie posiłków dla uczestników wizyty studyjnej w Polsce.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportowej dla potrzeb przewozu uczestników wizyty studyjnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku –Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych urządzeń do monitoringu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na budowę parkingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do współpracy Ekspertów - w zakresie sporządzania wyceny majątkowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na moderowanie platformy wymiany informacji oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działań dla miasta Bielska – Białej w zakresie realizacji strategii rozwoju w oparciu o zidentyfikowane inteligentne specjalizacje.