Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza zainteresowane Redakcje magazynów, czasopism i innych  do złożenia oferty cenowej na publikację artykułu na temat projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020.

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

II Przetarg – sprzedaż udziałów.

Przetarg - sprzedaż udziałów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dezynsekcji.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi kontrolingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej informuje o prowadzonej rekrutacji na stanowisko Konserwatora.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania  ofert na ubezpieczenie mienia na rok 2017.