Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie logotypu partnerskiego projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej, zaprasza do współpracy podmioty posiadające doświadczenie szkoleniowe i doradcze w obszarze Prawa Zamówień Publicznych na rzecz MSP.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej, zaprasza do współpracy Trenerów oraz Doradców  posiadających doświadczenie szkoleniowe oraz doradcze  w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń zaplecza kuchennego restauracji hotelowej w BIT.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami dla potrzeb wyposażenia FABLABU w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych na potrzeby FABLAB w budynku przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej zaprasza do złożenia oferty na dostawę wycinarki laserowej dla potrzeb FABLABU w Bielsku-Białej.

UWAGA zmiana specyfikacji. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż z uwagi na okres świąteczny termin składania ofert na dostawę wycinaki laserowej (plotera) dla potrzeb FABLABU w Bielsku-Białej zostaje przedłużony do 20 kwietnia 2017r. do godz. 14.00

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej ogłasza konkurs ofert na wynajem i prowadzenie lokalu gastronomicznego w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45. 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza zainteresowane Redakcje magazynów, czasopism i innych  do złożenia oferty cenowej na publikację artykułu na temat projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020.