Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego ulotki projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentu z języka polskiego na język angielski dla potrzeb projektu pn. IN-FOCUS Program URBACT III 2014–2020 dofinansowywanego z Funduszy Unii Europejskie.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót drogowych na drodze dojazdowej do nieruchomości.

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Zamówienie obejmuje tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy potencjału rzemiosła charakterystycznego dla pogranicza polsko-czeskiego dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Biała zaprasza do złożenia oferty na wyprodukowanie filmu dla potrzeb projektu partnerskiego Czesko –Polskiego pn. Życie tradycją komponowane” współfinansowanego w z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.