Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów dla potrzeb projektu ProteCHt2save. Zamówienie jest współfinansowane z funduszy programu Unii Europejskiej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do współpracy ekspertów z zakresu ochrony dóbr kultury przed zjawiskami klimatycznymi i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zainteresowanych współpracą Ekspertów zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie opracowania w zakresie zagadnień opisanych w załączniku. Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane w związku z planowanymi działaniami w projekcie pn. "ProteCHt2save" Program Interreg CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie logotypu projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu pn. "ProteCHt2save" realizowanego w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.


Termin składania ofert do 02.01.2019r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na usługę tłumaczenia w związku z organizowanym Festiwalem Lokalnego Rzemiosła w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową w związku z organizowanym Festiwalem Lokalnego Rzemiosła. Wydarzenie jest związane z realizacją projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi hotelowej w związku z organizowaną wizytą studyjną w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.