Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty na opracowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza powtórnie zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów. Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego 3D, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków, drukarki oraz tabletu dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej, zaprasza instruktorów rzemiosła artystycznego do przeprowadzenia warsztatów z rękodzieła artystycznego w ramach projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów
Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów dla potrzeb projektu ProteCHt2save. Zamówienie jest współfinansowane z funduszy programu Unii Europejskiej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do współpracy ekspertów z zakresu ochrony dóbr kultury przed zjawiskami klimatycznymi i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zainteresowanych współpracą Ekspertów zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie opracowania w zakresie zagadnień opisanych w załączniku. Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane w związku z planowanymi działaniami w projekcie pn. "ProteCHt2save" Program Interreg CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie logotypu projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi eksperckiej dotyczącej sporządzenia raportów finansowych z realizacji projektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.