Ogłoszenia

Świadczenie usługi doradczo- szkoleniowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach usługi systemowej KSU, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja konferencji finałowej projektu GReaC

Wyprodukowanie filmu na potrzeby realizacji projektu pn. „Getting Ready for Capital" współfinansowanego przez Komisję Europejską

Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski oraz wypożyczenie zestawów do tłumaczenia symultanicznego dla potrzeb organizowanej konferencji pn. „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji. Doświadczenia i perspektywy".

Opracowanie i druk materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "Techno BIT Venture-wiedza i kapitał dla inwestycji"

Wybór eksperta uczestniczącego jako prelegent w konferencji pn.Techno BIT Venture -wiedza i kapitał dla innowacji. Doświadczenia i perspektywy"

Organizacja konferencji np."Techno BIT Venture-wiedza i kapitał dla inwestycji. Doświadczenia i perspektywy".

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Zaproszenie do współpracy na świadczenie usług w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

Zaproszenie do współpracy na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w zakresie marketingu i sprzedaży produktów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.