Ogłoszenia

Spr. 46/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 28 września 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych biegłych rewidentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 i 2022.

Termin składania ofert do 15.10.2021 r. do godz. 15.00. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką w zakresie stworzenia programu szkoleniowego, przeprowadzenia warsztatów dla polskich uczestników Klubu Odkrywców Technologii Cyfrowych oraz zapewnienia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów w ramach mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo”. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składanie ofert do 08.09.2021r. do godz. 16.00. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką dot. przeprowadzenia cyklu warsztatów z zakresu budowania kompetencji cyfrowych i Przemysłu 4.0 w ramach projektu 4STEPS (CE1492) wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.
Termin składania ofert do 3 września 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie stworzenia programu szkoleniowego oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dot. modelowania przestrzennego dla uczniów i nauczycieli szkół polskich i słowackich w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Termin składania ofert do 7 września 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Termin składania ofert 31.08.2021r. do godz. 16.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane osoby/firmy do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 zestawów robotycznych LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 z rozszerzeniem na potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 31.08.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na wykonanie analizy obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko- słowackiego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "GreenFilmTourism" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Termin składania ofert do 24 sierpnia 2021

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie stworzenia programu szkoleniowego oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dot. modelowania przestrzennego dla uczniów i nauczycieli szkół polskich i słowackich w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Oferty pisemne można składać do dnia 9 sierpnia 2021rdo godziny 13.00