Celem Projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Celem projektu 4STEPS realizowanego w ramach konsorcjum na terenie Europy Centralnej jest wsparcie sektora przedsiębiorstw w zakresie identyfikowania wdrażania rozwiązań technologicznych, produktowych lub procesowych związanych z zagadnieniem cyfryzacji znanym pod nazwą Industry 4.0 (Przemysł 4.0).

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Jest również odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej regionu. Powstaje w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać bowiem mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

Przez całe wieki dostęp do dziedzictwa kulturowego był ograniczony, a dorobek kulturowy pokoleń nie zawsze doceniany. Wiele materialnych, jak i niematerialnych dóbr zostało utraconych bezpowrotnie. Dziś żyjemy w okresie rewolucji cyfrowej. Współczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz jego szeroką popularyzację. Zapis cyfrowy i udostępnienie materiałów (pomników przyrody, parków kieszonkowych itp.) w Internecie daje ogromną szansę na docenienie własnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie go w celach edukacyjnych, promocyjnych lub rekreacyjnych. To także szansa na ocalenie od zapomnienia miejsc, obiektów, kultur itp.

Projekt jest odpowiedzią na postępujące zjawisko samotności i wykluczenia społecznego wśród osób starszych. Samotność jest pewnym stanem psychicznym braku odczuwania bliskiej osoby i/lub towarzystwa oraz opuszczenia przez innych ludzi bądź życie w izolacji od innych osób, bez bliskich, rodziny, przyjaciół czy znajomych. Starość w dzisiejszych czasach stała się wyzwaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić.

Projekt jest odpowiedzią na postępujący zanik dbania o dziedzictwo kulturowe i tradycje folklorystyczne, które wpisane w naszą tradycję mają wpływ na popularność regionu jako destynacji turystycznej.

InduCCI-RGB

InduCCI – Przemysły kreatywne i przemysły kultury w tradycyjnych regionach przemysłowych jako motory transformacji gospodarczej i społecznej

Cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii, sztuczna inteligencja: przemysł przeżywa obecnie kolejny cykl transformacji. W niedalekiej przyszłości branże będą działać i wyglądać inaczej - z głębokim wpływem nie tylko na tryby produkcji, ale także na środowisko pracy i społeczeństwo.

CULTURECOVERY jako projekt dąży do zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie i promocję ekomuzeów i wspieranie działalności lokalnego biznesu operującego w terenach akcji pilotażowych, a dzięki temu również do wzmocnienia lokalnej gospodarki. W centrum uwagi projektu leżą tradycje, lokalne rzemiosło, środowisko i turystyka, na bazie których tworzone są ekomuzea.