System Zarządzania Jakością

Agencja wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. System ten zapewnia, że zadania w zakresie świadczonych usług Agencja realizuje na odpowiednio wysokim poziomie i zapewnia ich stałą poprawę.

Certyfikat-ISO

Polityka Jakości

Wdrażając System Zarządzania Jakością Agencja opracowała Politykę Jakości, która określa zadania w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Zawiera również deklarację Zarządu dotyczącą stosowania wymagań normy i prowadzenia ciągłego doskonalenia systemu jakości.

Polityka-Jakoci 2019

Kodeks Postępowania Etycznego

W 2005 roku Agencja przyjęła Kodeks Postępowania Etycznego, będący zbiorem wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy zatrudnieni w Agencji. Zawiera on obowiązek postępowania zgodnie z przyjętymi normami wykazując szczególny stopień staranności, rzetelności, sumienności, uczciwości i profesjonalizmu.

Kodeks postepowania etycznego