Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerem czeskim Mikroregion gmin dorzecza Stonávky realizuje projekt pn. „Życie tradycją komponowane”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego regionu, dzięki wykorzystaniu walorów tradycyjnych unikalnych rzemiosł funkcjonujących na terenie pogranicza polsko-czeskiego.

Rzemiosła te mogą stać się wizytówką regionu, a odpowiednio prowadzone działania promocyjne, które w ramach projektu zostaną przetestowane mogą przyczynić się do podniesienia potencjału turystycznego regionu i budowania poczucia przywiązania wśród obecnych i nowych turystów.

logo

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego osi 2 dzięki szeregowi działań ukierunkowanych na promocję lokalnego rzemiosła oraz walorów regionu. Produkty projektu (w tym filmy promocyjne oraz aplikacja mobilna) będą stanowić uzupełnienie dostępnych publikacji promocyjnych o regionie. Stworzone w ramach projektu narzędzia pozwolą na promocję regionu, a w długodystansowej perspektywie zapewnią zwiększony napływ zarówno turystów jak i zintensyfikują ruch społeczności lokalnej po obu stronach granicy. Działania te w szerszej perspektywie doprowadzą do zwiększenia zatrudnienia w pozostałych branżach związanych z obsługą zwiększonej ilości turystów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • Przegląd analiz dot. potencjału turystycznego regionu pod kątem występowania rzemiosł. Do pobrania tutaj
  • Przygotowanie filmów edukacyjnych. Link do kanału YouTube tutaj
  • Opracowanie aplikacji mobilnej Google Play lub App Store
  • Organizacja sześciu Dni Rzemiosła – otwartych wydarzeń plenerowych
  • Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli branży turystycznej, przedsiębiorców, organizatorów turystyki
  • Przygotowanie Szlaku Lokalnego Rzemiosła
  • Festiwal Lokalnego Rzemiosła

logo-cz-pl-eu

Szczegółowe informacje nt. projektu i podejmowanych działań dostępne na stronie www.rzemiosla-pogranicza.pl