Mamba – Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi.

Celem projektu MAMBA, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest stworzenie propozycji innowacyjnych rozwiązań uzupełniających kurczące się publiczne usługi transportowe w obszarach słabo zaludnionych, oraz zmiana postrzegania roli alternatywnych możliwości poprawy i rozwoju struktur mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Projekt jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zrównoważony Transport).

Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej i lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing).

ARR SA będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach I opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

 

Lider projektu:

Diakonia Schleswig Holstein, Niemcy

 

Partnerstwo:

Nordregio, Szwecja
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa
Region Planowania Vidzeme, Łotwa
Powiat Ploen, Niemcy
Powiat Cuxhaven, Niemcy
Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia
Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia
Region Północnej Karelii, Finlandia
Miasto Vejle, Dania
Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania
Miasto Trelleborg, Szwecja
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bialej, Polska,
Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

 

Aplikacja projektu MAMBA Ride-Share (MAMBAgo) 

 

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-baltic.eu

Okres realizacji: od września 2017 do października 2020

 

 

mamba InterregBSR