Projekt Go SIV - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wraz z agencjami ERVET (region Emilia Romagna, Włochy) i ADRAL (Alentejo, Portugalia) realizuje projekt pod nazwą Go SIV, finansowany z programu Unii Europejskiej Horizon2020. Pełna nazwa programu to „Wsparcie dla innowacji i inicjatyw małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inteligentnych wiosek industrialnych, podejście do renowacji tradycyjnych miejskich terenów przemysłowych”. 

GO SIV EU new

Projekt ma na celu poprawę metod wspierania procesów innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez rozwój modelu ekosystemu innowacji określanego jako Inteligentne Wioski Industrialne (ang.: Smart Industrial Villages - SIV).

W przypadku projektu Go SIV model koncentruje się na renowacji małych i średnich tradycyjnych miejskich obszarów przemysłowych. Model ten włącza do ekosystemu małe przedsiębiorstwa przemysłowe i działalność artystyczną i rzemieślniczą, w tym przez promocję włączania, dostępności, nowych usług, zastosowania inteligentnych technologii, funkcjonalności rekreacyjnych i kulturalnych.

Podejście „inteligentnych wiosek przemysłowych” odnosi się do form innowacji takich jak nowe usługi, integracja funkcji komercyjnych i wypoczynkowych, promocja mikrorzemiosła lub sztuki, projektowania, możliwe aplikacje inteligentnych technologii oraz nowych przedsiębiorstw związanych z nimi. Określenie inteligentne wioski odwołuje się natomiast do inteligentnych strategii, w których rozwój gospodarczy skoncentrowany jest na wybranych specjalizacjach lub technologiach.

W ramach projektu Go SIV, trzy uczestniczące agencje rozwoju regionalnego z Polski, Włoch i Portugalii wymienią się ekspertyzą i unikalnym doświadczeniem, zidentyfikują podstawowe elementy wspólnego modelu referencyjnego inteligentnych wiosek i rozwiną działania takie jak grupy fokusowe i spotkania na szczeblu lokalnym. W ten sposób w trakcie procesu uczenia się poprzez działanie agencje zbudują studia przypadków przekwalifikowania miejskich terenów przemysłowych.

Dzięki projektowi agencje będą mogły rozszerzyć swoje role popleczników innowacji w sektorze MŚP zapewniając najwyższy poziom satysfakcji poprzez zaangażowanie poprzez stymulację okazji do nowych form innowacji.

Na zakończenie projektu opublikowany zostanie podręcznik dla instytucji i osób rozpoczynających i planujących rozwój Inteligentnych Wiosek Industrialnych. Podręcznik będzie przygotowywał do projektowania usług wspierających innowacje dla firm w inteligentnych obszarach industrialnych.

GO SIV AllLogos

Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Horizon2020, z linii Rozszerzania zdolności innowacji w MŚP w ramach konkursu INNOSUP-05-2016-2017 - Peer learning of innovation agencies.

Strona projektu Go SIV: http://www.gosiv.eu