Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Drukuj 

FabLabNet – „Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem” CE283 – FabLabNet ma na celu wspieranie międzynarodowych sieci FabLabów i ich rozwój w zakresie współpracy z lokalnymi regionalnymi systemami edukacji oraz środowiskiem biznesowym i przedsiębiorstwami.

fablab logo

Nowe zjawisko laboratoriów produkcyjnych (FabLab – fabrication laboratories) oznacza nadejście 3. rewolucji przemysłowej, gdzie współdzielenie potencjału technicznego, sieci współpracy i innowacje kształtują naszą gospodarkę. Fablaby są technicznymi platformami szybkiego prototypowania, tworzenia i wdrażania innowacji i nowych rozwiązań, a także wynalazków. FabLaby są ośrodkami wokół których rozwija się otoczenie innowacyjne. Idea FabLabów zapewnia mobilność, oddziaływanie także w odległych od centrów obszarach.  Działalność FabLabów sprzyja włączeniu społecznemu poprzez zmniejszenie dysproporcji regionalnych w zakresie innowacji a także wspiera inteligentny rozwój regionalny.

FabLabNet ma na celu wspieranie międzynarodowych sieci FabLabów i ich rozwój w zakresie współpracy z lokalnymi regionalnymi systemami edukacji oraz środowiskiem biznesowym i przedsiębiorstwami. Projekt łączy w jedną europejską sieć szereg FabLabów 9 organizacji partnerów projektu oraz 11 partnerów stowarzyszonych. Celem jest wymiana doświadczeń i rozwój działalności wszystkich FabLabów poprzez zwiększenie ich zdolności i bazy wiedzy, wdrożenie nowych trendów technologicznych i innowacyjnych.

Choć regionalne inteligentne specjalizacje (S3) a także specyfika lokalna są punktem wyjścia do określenia ogólnych cechy każdego pojedynczego Fablabu będącego w konsorcjum projektowy, celem projektu jest dodatkowe zidentyfikowanie i udostępnienie skutecznych środków techniczne i organizacyjnych pomiędzy zapewniających szerszy zakres usług innowacyjnych oferowanych społecznościom lokalnym, biznesowi i instytucjom edukacyjnym. Działania pilotażowe, zarówno na poziomie krajowym i międzynarodowym, pozwolą na udostępnienie wiedzy, najlepszych praktyki potencjału rozwojowego i produkcyjnego oferowanego przez FabLaby.

Partnerstwo:

MUSE  - SCIENCE MUSEUM (IT), TRENTO
FABRICATION LABORATORY LTD. (H), BUDAPEST
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CZ), BRNO
ROGLAB - MUSEUM AND GALLERIES OF LJUBLJANA (SI), LJUBLIANA
FABLAB, ASSOCIATION FOR PROMOTING DIGITAL FABRICATION (HR), ZAGREB
INNOC - AUSTRIAN SOCIETY FOR INNOVATION COMPUTER SCIENCE (A), VIENA
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY IN BIELSKO-BIALA (PL), BIELSKO-BIAŁA
SLOVAK SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION CENTRE (SK)
UNTERNEHMERTUM MAKERSPACE GMBH (DE)

 

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-central.eu

 

fablab logos ext

 

Okres realizacji: Lipiec 2016 - Czerwiec 2019