Nazwa spółki: Controlla Sp. z o.o.

Utworzenie spółki: 27.12.2013 r.

Kapitał zakładowy: 1.698.000,00 zł

Udziały ARR S.A.: 48,88% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: innowacyjne systemy kontroli