Nazwa spółki: CellMedica Sp. z o.o.

Utworzenie spółki: 19.05.2014 r.

Kapitał zakładowy:130.000,00 zł

Udziały ARR S.A.: 46,15% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: innowacyjne rozwiązania w dziedzinie leczenia chorych z nowotworami układu krwiotwórczego