Nazwa spółki: Bielska Fabryka Dźwigów BEFARD Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 9.09.2014 r.

Kapitał zakładowy: 2.003.000,00 zł

 

Udziały ARR S.A.: 39,94% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: budowa specjalistycznych żurawi załadowczo-rozładowczych

Strona internetowa: w trakcie konstrukcji