Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 365, 43-382 Bielsko-Biała, Polska) (dalej Agencja lub ARR SA) oferuje aplikację Mamba Ride – Share (MAMBAgo) umożliwiającą użytkownikom aplikacji nieodpłatne korzystanie ze środków transportu drogowego w obrębie grup znajomych utworzonych za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety, również komputery).

Aplikacja działa w oparciu o profil na portalu Facebook. Posiadanie profilu jest konieczne dla zalogowania się w aplikacji i dla korzystania z niej. Użytkownicy aplikacji zgłaszają swoje potrzeby w zakresie podróży lokal nych i/lub możliwość podwiezienia kogoś. Podwożenie i korzystanie odbywa się BEZKOSZTOWO. Użytkownikom pod żadnym pozorem nie wolno pobierać żadnych opłat; podwożenie odbywa się na zasadach uprzejmej przysługi przyjacielskiej czy sąsiedzkiej. Wybór kierowców i pasażerów należy do użytkowników aplikacji w oparciu o znajomość innych Użytkowników portalu Facebook (czyli Znajomych). Szczegółowe zasady korzystania z aplikacji opisuje Regulamin i Polityka Prywatności (link poniżej).

Korzystanie z aplikacji mobilnej Mamba Ride - Share przez użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu (pełny tekst poniżej).

Ze względu na techniczne rozwiązania aplikacji, korzystanie z niej jest możliwe tylko w przypadku posiadania profilu na portalu Facebook, jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy założeniu, że są one wykorzystywanie jedynie w zakresie koniecznym do korzystania z aplikacji MAMBAgo; konieczne jest również zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi zarejestrowanie w aplikacji.

 

Aplikację można ściągnąć tutaj: Aplikacja na urządzenia mobilne MAMBAgo - instalacja - 23.1 MB

Regulamin i Politykę Prywatności można ściągnąć tutaj: Regulamin i Polityka prywatności w formacie PDF

 

 

Aplikacja Ride-Share powstała w ramach projektu MAMBA współfinansowanego ze środków unijnych poprzez program Interreg Region Morza Bałtyckiego.

mamba InterregBSR

[2020 - 2026]