W dniach 15-17 lipca 2019 odbyło się trzecie spotkanie projektu Innova-Fi, tym razem w Wilnie. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowała Pani Patrycja Węgrzyn. Projekt zakłada aktywny udział wszystkich interesariuszy działających w temacie innowacyjnych instrumentów finansowych w regionie, dlatego do udziału w spotkaniu zaproszony został Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako operator funduszy unijnych w zakresie IF w regionie.

Z ramienia UMWSL w spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Pęcherska, inspektor w Referacie nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych w Wydziale Rozwoju Regionalnego.
W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele Baltic Innovation Fund zaprezentowali model funkcjonowania pan-bałtyckiego instrumentu wspierającego rozwój kapitału – jedynego transgranicznego mechanizmu w tym zakresie w skali europejskiej. Przedstawiony został także nowy projekt SmartFi projekt współfinansowany w ramach programu Horyzont 2020, mający na celu poprawę wydajności i minimalizację ryzyka instrumentów finansowych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy agencjami rozwoju regionalnego. ARRSA, obok KEPA z Grecji i ANI z Portugalii jest partnerem tego projektu. Rozpoczęcie działań planowane jest na październik 2019.
Na zakończenie pierwszego dnia przeprowadzony został warsztat w zakresie 'Design Thinking;', którego celem było wykorzystanie sześciu zasad myślenia projektowego do projektowania i wdrażania lepszych instrumentów finansowych.
Podczas drugiego dnia spotkania skupiliśmy się na rynku crowdfundingowym na Litwie, który przeżywa gwałtowny rozwój - tylko w ubiegłym roku sektor (pod względem udzielonych pożyczek) rozwinął się prawie sześciokrotnie (od ~ 1,3 mln EUR do ~ 7,7 mln EUR). Przedstawione zostały inicjatywy Centralnego Banku Litwy w zakresie fin-techu i crowdlendigu. Operatorzy crowdfundingowych platform przedstawili nam również swoje produktu – Finbee i Avietė.