Zapraszamy na kolejne międzynarodowe seminarium na temat mobilności w terenach wiejskich dotkniętych zmianami demograficznymi 12 listopada 2019 r.

Tym razem miejscem seminarium bedzie Bielsko-Biała. Językiem seminarium bedzie język angielski i język polski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie. Więcej szczegółów odnośnie programu oraz rejestracji zamieścimy w czasie późniejszym.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu MAMBA, współfinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

SAVE THE DATE BIELSKO BIALA POLISH