W dniu 15 maja br. Wspólny Komitet Programowy na posiedzeniu w Warszawie zaaprobował ostateczną wersję nowego programu współpracy Rejonu Morza Bałtyckiego , który obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Polski. Do dyspozycji beneficjentów z krajów objętych programem będzie ponad 260 mln euro, co jest kwotą większą niż dostępna w poprzednim okresie programowym. Dokładne informacje na stronie programu http://eu.baltic.net