Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu projektu ProteCHt2save „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych" współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

W opublikowanym wydaniu można zapoznać się z narzędziami wspomagającymi procesy zarządzania ochroną dziedzictwa kulturowego i interaktywnymi mapami ekstremalnych zdarzeń pogodowych tworzonymi w ramach projektu, z przebiegiem ćwiczenia sekwencyjnego TRITOLIA18, relacją z V Międzynarodowej Szkoły Letniej ENVIMAT 2018 oraz współpracą sektora publicznego i prywatnego w Słowenii.
Biuletyn jest dostępny w formie pliku PDF w sekcji PUBLICATIONS na oficjalnej stronie projektu ProteCHt2save, między innymi w języku polskim:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html#Publications

Bezpośredni link do biuletynu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Newsletter-2-Poland.pdf