Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakwalifikowała się do realizacji projektu Digital Innovation Hub Enhanced Learning Programme (DIHELP).

Spośród ponad 100 złożonych wniosków, wybrano 30 instytucji, które w swoim regionie stworzą lub rozwiną koncepcję centrum kompetencji cyfrowych. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach DG CONNECT – Dyrekcji Generalnej: Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie.


DIHELP dąży do opracowania spójnego, skoordynowanego i zrównoważonego podejścia do wspierania europejskiego przemysłu we wszystkich państwach członkowskich UE na poziomie regionalnym przy użyciu koncepcji cyfrowych centrów innowacji.


W ramach projektu przewidziano uczestnictwo partnerów w programie coachingowym i mentoringowym na temat rozwoju biznesu, finansowania i zarządzania innowacjami. Profesjonalne wsparcie eksperckie udzielane będzie zarówno osobiście – podczas Kick-off meeting zaplanowanego w marcu w Brukseli oraz regionalnych warsztatów z udziałem wszystkich ważnych interesariuszy w regionie – jak i w postaci webinarów, konferencji i indywidualnych konsultacji on-line.


Uczestnicząc w projekcie ARR S.A. chce stworzyć w Bielsku-Białej centrum kompetencji cyfrowych w oparciu o FabLab oraz przy współpracy wszystkich ważnych interesariuszy w regionie. Celem powstałego centrum będzie przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom w sprostaniu wyzwaniom czwartej rewolucji przemysłowej oraz zwiększenie potencjału i świadomości możliwości jakie niosą nowoczesne technologie.

Logo DIHELP