Projekt MAMBA, dotyczący mobilności i transportu w terenach dotkniętych zmianami demograficznymi, dotrze wkrótce do półmetka. Rozpoczął się już najbardziej intensywny okres działań. Piąte międzynarodowe spotkanie robocze projektu odbyło się w duńskim miasteczku portowym Vejle.

Było ono poświęcone koordynacji zadań, planowaniu i wymianie doświadczeń i przygotowaniom do działań pilotażowych. Wspólnie przeanalizowano koncepcje centrów mobilności i innych działań pilotażowych w mieszanych międzynarodowych zespołach. W trzecim dniu spotkania odbyło się międzynarodowe seminarium na temat mobilności i transportu w terenach wiejskich. W pierwszej części seminarium przedstawiono inspirujące rozwiązania z regionu gospodarzy. Druga połowa dnia to praca grup roboczych nad udoskonaleniem procesów wdrażania innowacji transportu lokalnego oraz procesów komunikacji ze społecznością lokalną.

Program seminarium jest dostępny na stronach projektu: https://www.mambaproject.eu/2018/12/20/21-february-2nd-mamba-mobility-seminar

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej współpracuje w ramach projektu między innymi z Powiatem Bielskim, wspólnie wdrażając innowacyjne rozwiązania dla polepszenia transportu i mobilności w naszym regionie.

Projekt MAMBA współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.mambaproject.eu