W dniu 23.06.2014 roku w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste spotkanie Rady Programowej BIT podsumowujące dotychczasową realizację projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 POIG - „Inicjowanie działalności innowacyjnej".

Prezes Zarządu ARR SA Pan Stanisław Ginda podsumował osiągnięcia projektu, a następnie uhonorował Członków Rady Programowej Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego za udział i wkład wniesiony w działalność Rady, szczególnie w zakresie opiniowania innowacyjnych pomysłów zgłaszanych w ramach projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji". Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pan Zbigniew Michniowski.

Podczas spotkania miały miejsce niezwykle ciekawe prezentacje spółek kapitałowych powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów w ramach projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji": Multic Technology Sp. z o.o., Biuro Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o. i Multi-NET Infrastruktura Sp. z o.o., które zaprezentowały swoje osiągnięcia biznesowe. Goście mieli także okazję do zapoznania się z wyposażeniem i ofertą Laboratorium FabLab.


rada prog mini