Dostępny jest już 2 numer biuletynu projektu ProteCHt2save  w języku polskim.

W numerze między innymi przegląd wydarzeń projektowych – ćwiczeń, konferencji i festiwali poświęconych ochronie dziedzictwa kulturowego oraz przykłady wdrażanych działań, krótki przegląd zidentyfikowanych czynników ryzyka w rejonach pilotażowych działań projektu, oraz informacje o narzędziu wspomagania decyzji stworzonym w ramach projektu dla wszystkich zainteresowanych identyfikacją czynników ryzyka związanych ze zmianami klimatycznymi dla zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego.

Projekt ProteCHt2save realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wspólnie z Powiatem Bielskim. Projekt Jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

 

Newsletter ProteCHt2save - numer 2

Newsletter ProteCHt2save - numer 1

 
Więcej publikacji opracowanych w ramach projektu ProteCHt2save można znaleźć na stronie  projektu: